Nghiệp vụ
Ngày 6/8/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8/2020, tập trung đánh giá tình hình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai các công việc trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2020.
Ngày 12/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 11/8/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) ban hành văn bản số 1393/NHPT-KHNV thông báo về lãi suất trần huy động đối với VND và USD tại các đơn trực thuộc NHPT (gọi tắt là Chi nhánh) theo từng kỳ hạn (áp dụng tại thời điểm khách hành chuyển tiền cho Chi nhánh), có hiệu lực từ ngày 11/08/2020.
Ngày 11/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/07/2020, Chi nhánh NHPT GiaLai đã tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty 15 và các Công ty thành viên với nội dung “ Phương án trả nợ gốc, lãi quá hạn các dự án và tình hình triển khai việc khoanh nợ đối với các dự án trồng cao su trên địa bàn tỉnh GiaLai”.
Ngày 31/07/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/7/2020 Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có công văn số 1274/ NHPT-VP, gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chỉ đạo về việc phòng chống dịch Covid -19, nội dung như sau:
Ngày 28/07/2020   |Xem tiếp
Ngày 24/7/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với cán bộ chủ chốt thuộc các đơn vị Hội sở chính NHPT.
Ngày 28/07/2020   |Xem tiếp
Ngày 17/07/2020, Hội đồng Quản trị Ngân hàng phát triển Việt Nam đã ban hành các Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.
Ngày 23/07/2020   |Xem tiếp
Ngày 17/7/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-HĐQT về việc giải thể Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học.
Ngày 23/07/2020   |Xem tiếp
Thực hiện Hợp đồng cho vay lại đã ký giữa Bộ Tài chính và Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên vay vốn 24.890.000 USD, Bộ Tài chính đã ủy quyền cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay lại khoản vay số 3251 – VIE của Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ cho các dự án thành phần tham gia Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam.
Ngày 01/07/2020   |Xem tiếp
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Ngày 24/06/2020   |Xem tiếp
Chiều ngày 18/6/2020, tại Viện Ngân hàng Tài chính thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã diễn ra buổi toạ đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề cập nhật về ngân hàng phát triển”.
Ngày 22/06/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :